Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /var/www/vhosts/onyx.is/httpdocs/class.viewsql.php on line 31
Byggingarstjóri | Ónyx ehf.

Byggingarstjóri


Ónyx ehf  er með starfsleyfi Byggingarstjóra og tekur að sér slík verkefni í fasteignagerð.
 
Ný mannvirkjalög tóku gildi 1. janúar 2011. samkvæmt þeim skal Byggingarstjóri vera á hverju leyfisskildu mannvirki og skal hann vera óháður öðrum verktökum þ.e. hann má ekki vera einn af iðnmeisturum hússins né hönnuðum.

Byggingarstjóri er faglegur fulltrúi eiganda við mannvirkjagerð og starfar í umboði hans samkvæmt skriflegum ráðningar- eða verksamningi við eiganda. Byggingarstjóri skal gæta réttmætra hagsmuna eiganda gagnvart byggingaryfirvöldum, hönnuðum, iðnmeisturum og öðrum sem að mannvirkjagerðinni koma. Um umboð byggingarstjóra, verksvið og ábyrgð fer eftir ákvæðum laga þessara, reglugerðar og samningi við eiganda.

Byggingarstjóra er ekki heimilt að taka að sér ábyrgð á hönnun eða einstökum verkþáttum mannvirkjagerðar sem hann fer með byggingarstjórn á.

Byggingarstjóri skal hafa starfsleyfi Byggingarstofnunar. Skilyrði fyrir útgáfu starfsleyfis er að umsækjandi uppfylli viðeigandi hæfniskröfur 2.–4. mgr., hafi sótt sérstakt námskeið.

Óheimilt er að veita byggingarleyfi fyrir framkvæmd nema ráðinn hafi verið byggingarstjóri sem uppfyllir hæfniskröfu